Alfa Anadolu Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. gerek bilgi birikimi gerekse yenilikçi bakış açısıyla sektöre yön vermek amacıyla sektör profesyonelleri tarafından 05.11.2020 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.

Hakkımızda

Home Hakkımızda
Alfa Anadolu Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Hakkımızda

Alfa Anadolu Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 2010 yılından bu yana gayrimenkul değerleme sektöründe yer alan deneyimli bir ekip tarafından Ankara’da kurulmuştur. Şirketimiz, Alfa Anadolu Taşınmaz Değerleme ve Danışmalık A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Seri: VIII, No: 35 sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği” çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere 10.06.2021 tarih, 30/897 sayılı kararla listeye alınmış, ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21.10.2021 tarih, 9880 sayılı kararı ile şirketimizde bankalara değerleme hizmeti verecek kuruluşların yetkilendirilmesi kapsamında listeye alınmıştır. Alfa Anadolu Değerleme Türkiye genelinde faaliyet gösteren değerleme faaliyetlerini farklı disiplinlerden gelen, ortak özelliği yeniliğe açık, birikimlerini paylaşan deneyimli kadrosu ile gerçek ve tüzel kişilere her tür nitelikte gayrimenkulün değerlemesi, piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi gibi alanlarda uluslararası değerleme standartlarında; Bagımsızlık, Tarafsızlık, Gizlilik, Yetkinlik, Mesleki Özenlilik, Güvenirlilik, Bilimsellik ilkeleri doğrultusunda gayrimenkul değerleme ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Alfa Anadolu Taşınmaz Değerleme, gayrimenkul endüstrisine değer katan önemli firmalardan biridir. Yatırımcıların finansal kararlar almasında önemli bir yer tutan gayrimenkul değerleme hizmetlerinde rol alma vizyonu ile çalışmalarına devam etmektedir. Türkiye genelinde yaygın hizmet ağına sahip, Alfa Anadolu Taşınmaz Değerleme ekibi Türkiye Sermaye Piyasası (SPK) tarafından verilen Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı ile birlikte, TDUB (Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği) üyesidir.
about welcome
Hemen Ara