Alfa Anadolu Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. gerek bilgi birikimi gerekse yenilikçi bakış açısıyla sektöre yön vermek amacıyla sektör profesyonelleri tarafından 05.11.2020 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.

Gayrimenkul Değerleme Firmaları

Gayrimenkul değerleme firmaları nedir? Ankara gayrimenkul değerleme firmaları ile bilgiye hemen ulaşabilirsiniz. Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde yazılı olarak raporlayabilecek düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi değerleme uzmanları vasıtasıyla takdir edilmesi konusunda faaliyet gösteren ve Kanunda Değerleme Şirketi olarak ifade edilen hizmet şirketidir.

SPK (Sermaye Piyasası Kurulu), BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) ve TDUB (Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği) tarafından yetkilendirilen şirketler, Uluslararası arazi, gayrimenkul, inşaat ve altyapı değerlemesi, yönetimi ve geliştirilmesinde en yüksek uluslararası standartları teşvik eden ve uygulayan profesyonel bir kurum olan İngiltere merkezli  Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) tarafından “Regulated by RICS” statüsü ile de gerekli şartları sağlamaları halinde Avrupa’daki Şirketler listesine kabul edilebilmektedir.

Gayrimenkul Değerleme Firması Kuruluşunda Aranacak Şartlar;

1-) Tebliğ kapsamında sermaye piyasasında gayrimenkul değerleme faaliyetinde bulunmak amacıyla Kurula başvuracak kuruluşun;

 1. Anonim şirket olması,
 2. Ticaret unvanında “gayrimenkul değerleme” veya “taşınmaz değerleme” ibaresinin bulunması,
 3. Paylarının tamamının nama yazılı olması,
 4. Ödenmiş sermayesinin asgari 1.000.000 TL olması ve asgari ödenmiş sermayesini temsil eden paylarının tamamının nakit karşılığı çıkarılmış olması,
 5. Ödenmiş sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının asgari %51’inin, en az 2 sorumlu değerleme uzmanına ait olması,
 6. Değerleme kadrosunun en az 2’si sorumlu değerleme uzmanı olmak üzere asgari 10 adet tam zamanlı olarak istihdam edilen gayrimenkul değerleme uzmanından oluşması,
 7. Faaliyetini sürdürebilmek için yeterli mekan, organizasyon, teknik donanım, belge ve kayıt düzenine sahip olması zorunludur.

2-) Ödenmiş sermayesinin asgari %51’inin doğrudan veya dolaylı olarak bankalara veya kamu kuruluşlarına ait olması durumunda birinci fıkranın (e) bendinde yer alan şart aranmaz. Ancak sorumlu değerleme uzmanının sorumluluklarını yerine getirmek üzere bu Tebliğ uyarınca sorumlu değerleme uzmanının bulundurması gereken, pay sahipliği dışındaki diğer nitelikleri haiz en az 2 gayrimenkul değerleme uzmanının, sorumlu değerleme uzmanı unvanını taşımak ve bunlara ait yükümlülüklere tabi olmak üzere yönetim kurulu kararıyla atanması şarttır.

3-) Asgari ödenmiş sermaye tutarı, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak Kurulca yeniden belirlenir. Değerleme oranı uygulanmış asgari ödenmiş sermaye tutarı yetkilendirilme başvurusu aşamasında dikkate alınır.

Gayrimenkul Değerleme Kuruluşlarının yetkilendirilmesine ilişkin süreç ve başvuruda hazırlanması gereken form ve diğer bilgi ve belgelere Kurul resmi internet sayfası üzerinden https://www.spk.gov.tr/Sayfa/Menu/9 linkini izleyerek ulaşılabilir.

Gayrimenkul Değerleme Şirketleri Ne İş Yapar?

Ekonomik sistemin parçası taraflar olan devlet, firmalar, finansal kuruluşlar ve bireyler farklı amaçlar doğrultusunda gayrimenkullerin değerinin tespit edilmesini isteyebilmektedirler. Gayrimenkul değerlemesi, sermaye piyasası, para piyasası ve gayrimenkul sektörü olmak üzere geniş bir kesimi ilgilendiren ve bununla birlikte ülke ekonomisine de önemli ölçülerde etkileri olabilen bir faaliyettir.  Halk arasında yaygın kullanımıyla ekspertiz olarak bilinen gayrimenkul değerleme, tarafsız ve bağımsız ölçütler dahilinde gayrimenkulün değerinin belirlenmesi işlemidir. Gayrimenkul değerleme şirketi ise bu değer tespiti ilgili tüm faaliyetleri yürüten ve süreçleri yöneten, değerleme gerektiren gayrimenkul ipoteği tesis edilmesi, portföye Kurulca değerleme yaptırılması uygun görülecek diğer varlıkların dahil edilmesi ve portföyden çıkarılması gibi işlemlerin değerleme işlemlerini gerçekleştirir.

Gayrimenkul değerleme kuruluşları; gayrimenkul değerleme faaliyetinin yanı sıra, gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en verimli ve en iyi kullanım değeri analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti verebilirler.

Bir gayrimenkulün 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 684 üncü maddesi uyarınca bütünleyici parçası ile 686 ncı maddesi uyarınca eklentisi olan unsurları da münferit olarak değerleyebilirler.

Mesleki uzmanlıklarının dışında yer alan ve özel ihtisas ve tecrübe gerektiren gayrimenkul dışı varlıkların değerleme faaliyetlerini üstlenemezler. Kurulun, gayrimenkul dışındaki varlıkların sermaye piyasası mevzuatı kapsamındaki değerlemelerine ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümler saklıdır.

Gayrimenkul değerleme kuruluşları, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen faaliyetler dışında emlak komisyonculuğu dahil başka bir faaliyette bulunamazlar. Bilgi ve yeteneklerinin yeterli olmadığı işleri kabul edemezler.

Hizmetler

Alfa Anadolu Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Hakkımızda

Alfa Anadolu Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 2010 yılından bu yana gayrimenkul değerleme sektöründe yer alan deneyimli bir ekip tarafından Ankara’da kurulmuştur.

Şirketimiz, Alfa Anadolu Taşınmaz Değerleme ve Danışmalık A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Seri: VIII, No: 35 sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği” çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere 10.06.2021 tarih, 30/897 sayılı kararla listeye alınmış, ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21.10.2021 tarih, 9880 sayılı kararı ile şirketimizde bankalara değerleme hizmeti verecek kuruluşların yetkilendirilmesi kapsamında listeye alınmıştır.

Alfa Anadolu Değerleme Türkiye genelinde faaliyet gösteren değerleme faaliyetlerini farklı disiplinlerden gelen, ortak özelliği yeniliğe açık, birikimlerini paylaşan deneyimli kadrosu ile gerçek ve tüzel kişilere her tür nitelikte gayrimenkulün değerlemesi, piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi gibi alanlarda uluslararası değerleme standartlarında; Bagımsızlık, Tarafsızlık, Gizlilik, Yetkinlik, Mesleki Özenlilik, Güvenirlilik, Bilimsellik ilkeleri doğrultusunda gayrimenkul değerleme ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Alfa Anadolu Taşınmaz Değerleme, gayrimenkul endüstrisine değer katan önemli firmalardan biridir. Yatırımcıların finansal kararlar almasında önemli bir yer tutan gayrimenkul değerleme hizmetlerinde rol alma vizyonu ile çalışmalarına devam etmektedir. Türkiye genelinde yaygın hizmet ağına sahip, Alfa Anadolu Taşınmaz Değerleme ekibi Türkiye Sermaye Piyasası (SPK) tarafından verilen Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı ile birlikte, TDUB (Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği) üyesidir.

Son Yazılar

kira degeri tespit

Kiracı ve Ev Sahiplerinin Hakları Nelerdir ?

Kiracı ve ev sahiplerinin hakları nelerdir sorusuna cevap bulmak için yazımızı derledik. Kira
20 Haziran 2022
gayrimenkul degerleme firmalari 2

İmar Planları

İmar planları hakkında detaylı bilgi vermek için bu yazımızı derledik. Değerleme Esnasında
4 Haziran 2022
gayrimenkul degerleme firmalari

Ev Alırken Nelere Dikkat Edilmeli ?

Ev alırken nelere dikkat edilmeli sorularına cevap vermek için bu yazımızı derledik. Keyifli
28 Mayıs 2022

Değerleme Raporu

Bir kişi ya da kuruluşların talepleri doğrultusunda taşınmazların değerini tespit ederken değerleme uzmanları ihtiyaç vardır. Taşınmazların değerini etkileyen faktörleri analizini ve değerini bulunduran raporlar denir. Taşınmaz değerlenmesiyle bir taşınmazın imar durumu, tapu takyidatları ve taşınmazın bulunduğu bölgenin analizini, yeri ve konumunun tespit edilmesi için hazırlanır.

Varlıkların yeniden değerlendirilmesi, finansman kullanımında birleşmelerde, devralmada teminatların tespitinde ekspertiz raporu önem taşır. Borçların yeniden yapılandırması, alacakların takas yolu azaltılmasında ve proje değeri analizlerinde değerleme raporu kullanırız. Esprertiz raporunu değerleme uzmanları tarafından hazırlanır ve onaylanır. Raporu hazırlayacak kurum veya kişilerin yetki belgelerini sorgulamak önemlidir. SPK ve BDDK lisanslı şirketler BDDK ve SPK’nın sitelerinde listelenir. Bu listeleri düzenli şekilde kontrol etmede yarar vardır.

Yabancı Ekspertiz Raporu

Gayrimenkul değerleme raporu, yabancıların taraf olduğu bütün gayrimenkul satış işlemlerinde zorunludur. Yabancı kişi gayrimenkul alırken veya satarken, taşınmazın piyasa değerini gösteren rapor gösterir. Bu rapor SPK lisanslı uzman kişilerce hazırlanır ve tapu dairelerine gösterilir. Ülke genelinde, yabancı uyruklu gerçek kişi,  en fazla 30 hektar taşınmaz satın alır. Taşınmazın askeri bölgeleri dışında kalıp kalmadığını Tapu Müdürlüğü yetkili komutanlığına sorulur. Yabancı uyruklu gerçek kişiler, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümü % 10’unu kadar taşınmaz hak edinebilir.

Alfa Anadolu Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

İletişime Geç

  İletişim Bilgileri

  Adres
  Oğuzlar Mah. 1372. Cad. Gürel iş Merkezi No: 3 Kat: 4 Çankaya/Ankara
  Telefon
  0312 472 40 00
  E-mail
  info@alfaanadolu.com

  Çalışma Saatleri

  Pazartesi 09:00-18:30
  Salı 09:00-18:30
  Çarşamba 09:00-18:30
  Perşembe 09:00-18:30
  Cuma 09:00-18:30
  Cumartesi KAPALI
  Pazar KAPALI
  Hemen Ara